Erhvervsforeningen Dragør havn af 2005

Velkommen til erhvervsforening på                                  Dragør havn


Holdningen er "Vores havn" hvor erhvervslivet på havnen trives med alle andre brugere af havnen.


Erhvervsforeningen Dragør Havn er stiftet d. 5. december 2005 med det formål at varetage medlemmernes interesser på Dragør havn gennem det til enhver tid siddende havneråd.


At medvirke til havnens fremtidige udvikling.


At arbejde for et samarbejde med havnens daglige ledelse for at fremme samarbejdet med medlemmerne.


Som medlem optages selvstændige erhvervsdrivende virksomheder med erhvervsmæssig tilknytning til havnens drift og område.


Vi velkommer nye medlemmer. Kontakt os på mail@erhvervsforening.dk


Vi holder løbende "kaffemøder" og deler viden og erfaring til gavn for Dragør Havn og vores virksomheder.